** ประกาศเทศบาลตำบลปง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม)

**แบบอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย

**แบบ ปร. โครงการอาคารเอนกประสงค์

**แบบฟอร์ม ใบ ปร.4

**แบบฟอร์ม ใบ ปร.6