ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่โครงการ : 61027244944

ดาวน์โหลด